O nas

 

O nas

Podstawą działania SGB CDR Investment jest jakość świadczonych usług, zapewniająca Klientowi zachowanie dobrych relacji z kontrahentami.

Usługi są każdorazowo dopasowywane do charakteru działalności biznesowej Klientów i prowadzone są ze szczególna dbałością o dobry wizerunek Klienta z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zasad etyki biznesowej.


Spółka SGB CDR Investment uzyskała od Komisji Nadzoru Finansowego licencję na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.


Nie podejmujemy się zadań wykraczających poza nasze możliwości lub stojących w sprzeczności z normami prawnymi.